Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Over het NIPV

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo dragen wij bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.

NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij NIPV werken ruim 300 medewerkers.

Organisatie

NIPV is een lijn-/staforganisatie. De hoofdstructuur bestaat uit vier centra: Veiligheidsregio Diensten Centrum, Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht, Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg en Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer.

Ieder centrum levert herkenbare producten en diensten op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over NIPV op onze website NIPV.NL.