Inhuur

Collegiale detachering

Het NIPV heeft soms behoefte aan tijdelijke externe medewerkers omdat we bijvoorbeeld bepaalde kennis nodig hebben. Als medewerker van de Rijksoverheid is het mogelijk om met behoud van de huidige rechtspositie tijdelijk in een andere rol of in een andere omgeving te werken. Deze tijdelijke inzet wordt aangeduid als detachering wat betekent dat jij als medewerker gedurende een afgesproken periode werkzaamheden verricht buiten de oorspronkelijke organisatie of functie. Na deze periode keert de medewerker terug naar de initiële organisatie of functie. Tijdens de detachering blijft de medewerker in dienst bij de uitlenende organisatie, waarbij de rechtspositie ongewijzigd blijft gedurende deze periode.

Het NIPV biedt momenteel de volgende beschikbare opdrachten aan via collegiale detachering. Het is van belang dat de medewerking van jouw werkgever hierin wordt verkregen:

Externe inhuur via platform Mercell

Het NIPV heeft soms behoefte aan tijdelijke externe inhuur. Bijvoorbeeld omdat we bepaalde kennis nodig hebben of door een gebrek aan eigen capaciteit. Als organisatie bieden we alle bedrijven en zelfstandigen de kans om voor ons aan de slag te gaan. Zo garanderen wij dat ons inhuurproces open en transparant is voor iedereen.

Zelfstandigen en bedrijven die personeel verhuren of detacheren kunnen via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor de tijdelijke inhuur van extern personeel reageren op opdrachten. Voor het DAS zijn wij verbonden met het platform Mercell, waar u al onze opdrachten kunt vinden.

Onze opdrachten bevinden zich in de volgende categorieën:

 • Administratief/Secretarieel
 • Automatisering en ICT
 • Beleid/bestuurs/directie advies
 • Communicatie, voorlichting en pr
 • Facilitaire dienstverlening
 • Financiële dienstverlening
 • HRM en salarisadministratie
 • Inhuur inkoopdienstverlening
 • Interim management
 • Kennisontwikkeling en onderwijs
 • Veiligheidsdomein

Hoe werkt het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

U kunt zich alvast aanmelden voor het DAS Externe Inhuur via het platform Mercell. Heeft u nog geen account, dan kunt u zich gratis bij Mercell registreren. Heeft u al een inlogaccount? Log dan direct in bij Mercell.

Daarna volgt u de volgende stappen:

 • Meld u aan voor het DAS tijdelijke inhuur van extern personeel (T50143).
 • U kunt hier aangeven voor welke categorieën u offerteaanvragen wilt ontvangen.
 • U dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (denk aan ondertekenen) en Verklaring omtrent verzoek tot Toelating in te vullen en deze documenten samen met uw KVK uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) up te loaden.
 • Vervolgens dient u akkoord te gaan met de voorwaarden die het NIPV stelt.
 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.
 • U ontvangt in de toekomst automatisch een uitnodiging via e-mail, voor de categorieën die u bij uw inschrijving geselecteerd heeft, om een offerte uit te brengen.

Word het gezicht achter een veiliger Nederland

Ga jij bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) bijdragen aan een veilig en veerkrachtig Nederland? Als kennisinstituut zijn we de innovatieve motor in het versterken en verbinden van veiligheidsregio’s, de Rijksoverheid en crisispartners.

Misschien ben jij straks onze bevlogen nieuwe collega die samen met onze 300 medewerkers het verschil maakt door onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatievoorziening. Vaak achter de schermen, maar met grote impact op onze samenleving.

Procedure inschrijven opdracht

Ontvangt u via e-mail een uitnodiging om een offerte uit te brengen? Dan vindt u op Mercell meer informatie over de offerteaanvraag, de gunningscriteria en de procedure.

Inschrijven:

 • U stuurt een offerte in via het DAS Externe inhuur.
 • Het NIPV beoordeelt uw offerte.
 • Voldoet uw offerte aan de gestelde eisen en is uw offerte één van de beste? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek.
 • Iedereen die een kandidaat heeft aangeboden krijgt een bericht over gunning of afwijzing. Dit bericht komt zodra de reactietermijn is afgelopen en/of we alle gesprekken hebben gevoerd.

Meer informatie

Neem voor technische ondersteuning contact op met de servicedesk van Mercell via mail support-nl@mercell.com of telefonisch via +31 (0)85-001 4593.

De openingstijden zijn van 09.00 – 17.00 uur.