Directiesecretaris met coördinerende taken

Waar ga je werken?

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het kennisinstituut dat de veiligheidsregio’s, Ministerie van Justitie en Veiligheid (en andere Rijkspartners) en crisispartners met elkaar verbindt. Zij neemt daarin de rol van netwerkregisseur. Klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderende wereld. Onze missie is dat wij het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg zijn, dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland met samenwerkingen in Nederland en in Europa.

Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Organisatie
STAF
Locatie
Arnhem
Aantal uren
36

Wat ga je doen ?

Wil jij op landelijk niveau adviseren op het vlak van crisisbeheersing en brandweerzorg? Op zoek naar een afwisselende baan midden in de actualiteit? Dan is deze functie wat voor jou!

Als directiesecretaris ben je de strategische adviseur en sparringpartner van de directeur en de vijf MT leden. Als generalist ben je breed inzetbaar, ontzorgt en ondersteunt dagelijks de directeur bij het bewaken en uitvoeren van de strategische en bestuurlijke agenda en het beleid. De lijnen zijn kort en snel kunnen schakelen is belangrijk. Je bent de verbindende schakel door de kennis te betrekken van alle voor het advies of dossier relevante afdelingen, diensten en partners van NIPV. Andersom informeer je interne collega’s over wat extern speelt. Daarmee vervul je een verbindende rol tussen het veld en NIPV en houdt je het beleid actueel.

Je werkzaamheden kunnen verdeeld worden in drie hoofdtaken:

 • Sparringpartner: je functioneert als klankbord en strategisch adviseur voor de directeur en de MT leden, waarbij je de missie en visie van de organisatie goed voor ogen houdt.
 • Advisering: je bent breed en flexibel inzetbaar op strategische dossiers, variërend van het acteren als vooruitgeschoven post van de directeur extern tot het vervullen van de rol van directiesecretaris. Kaders zijn de strategische agenda’s van NIPV en onze (externe) opdrachtgevers, de Wet veiligheidsregio’s en de Nationale Veiligheidsstrategie. Dat doe je onder meer door het opstellen van (opleg)notities en adviezen in rapportvorm of PPT ten behoeve van vergaderingen van directie, MT en stakeholders.
 • Coördinator team Beleid: je ben het eerste aanspreekpunt voor de beleidsadviseurs. Je coacht en inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen en stimuleert integraal denken. Je coördineert de werkzaamheden en de beleidsmatige inbreng in de producten van de planning en control cyclus. Je borgt de integraliteit en stemt af met alle betrokkenen.

Wie ben jij?

Je bent een stevige adviseur en sterke sparringpartner. Je kunt goed omgaan met druk, het politieke-bestuurlijke krachtenveld, belangentegenstellingen, emotie en weerstand. Je schakelt makkelijk in niveau en gedragsstijl. Daarbij ben je betrouwbaar en punctueel. Je adviseert over de meest complexe bestuurlijke- en organisatievraagstukken, je bent communicatief sterk en hebt een vlotte pen. Je bent een verbinder, weet relaties te benutten en bestuurlijk sensitief. Met jouw humor en relativeringsvermogen ben je in staat om door te gaan, ook als het even lastig is. Je bent flexibel in tijd en inzet, maar weet je eigen grenzen te bewaken. Verder beschik je over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • ervaring in het adviseren van bestuur(ders)/directeuren;
 • overtuigingskracht;
 • kennis van het veiligheidsdomein of de bereidheid je die eigen te maken;
 • ervaring in het coachen van een team.

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende functie binnen een stimulerende, collegiale en ondernemende omgeving. 
 • Dit doe je in eerste instantie voor de duur van één jaar. Maar als wij na dat jaar met elkaar verder willen dan verlengen we graag je contract naar onbepaalde tijd.
 • Je salaris past binnen de cao Rijk. Je functie valt in schaal 13. Daarnaast ontvang je een flexibel in te zetten individueel keuze budget (IKB) van 16,37% van je jaarsalaris.
 • Je ontvangt een woon-werk verkeer vergoeding of een thuiswerkvergoeding.
 • Je pensioen loopt via ADP.
 
We realiseren ons dat we alleen tot mooie resultaten kunnen komen als collega’s plezier hebben in hun werk. Daarom vinden we het ook belangrijk dat al onze collega’s een goede werk/privé balans hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom werken we met flexibele werktijden en is onze werkweek 36 uur. Dit doe je deels vanuit huis en deels op kantoor.  

Interesse?

Je kunt tot en met 14 juni 2023 reageren via onderstaande button. Het eerste gesprek vindt plaats op 22 juni. Indien je uitgenodigd voor een tweede gesprek, zal deze datum in overleg gepland worden.
Heb je vragen over de functie, of over de organisatie? Neem dan contact op met Clody van Limburg Stirum, teammanager Beleid & Communicatie, 0
6 26 88 21 73.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je terecht bij Maaike Welling, corporate recruiter, via maaike.welling@nipv.nl of 06 81938613
.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

De door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om je sollicitatie te verwerken en kandidaten te selecteren. We bewaren jouw gegevens tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan ons op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.